Bevlogen leren met hoofd, hart en handen
Bernard Lievegoed

Buitenschoolse opvang de Buitenkans

Wij willen voor de kinderen na school een liefdevolle, huiselijke en ook uitdagende omgeving scheppen. In alle vrijheid en vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze zo hun sociale, cognitieve kunstzinnige, motorische en praktische mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Een warme belangstelling voor de natuur, een vast ritme en terugkerende rituelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Buiten aangrenzend aan de opvangruimte, ligt de prachtige grote speelplaats. Hier kan heerlijk gespeeld worden met aandacht voor zowel creatief als uitdagend spel. Er bevinden zich onder andere een loopbrug en ook een klimwand. Een biologische moestuin is in aanleg. Deze biedt gelegenheid tot harken, planten en oogsten en zo te leren omgaan met de natuur.